EN | FR

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

22-05-2023 Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 27 avril 2023
22-05-2023 Notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 27 april 2023
22-05-2023 Minutes of the meeting of the board of directors held on 27 april 2023
22-05-2023 Convocation AGO du 7 juin 2023
22-05-2023 Oproeping GAV van 7 juni 2023
22-05-2023 Convocation AGM on 7 June 2023
22-05-2023 Procuration pour AGO du 7 juin 2023
22-05-2023 Volmacht voor GAV van 7 juni 2023
22-05-2023 Proxy for AGM on 7 June 2023