EN | FR

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

27-11-2013 Notulen van de buitengewone algemene vergadering
27-11-2013 Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire
24-10-2013 Convocation AGE du 6 novembre 2013
24-10-2013 Oproeping BAV van 6 november 2013
24-10-2013 Procuration pour AGE du 6 novembre 2013
24-10-2013 Volmacht voor BAV van 6 november 2012
23-10-2013 Bijzonder verslag van de raad van bestuur ter gelegenheid van de kapitaalsverhooging
23-10-2013 Rapport special du conseil d'administration redigé a l'occasion de l'augmentation de capital
23-10-2013 Verslag van de commissaris over de uitgifte van aandelen
23-10-2013 Rapport du commisaire relatif a l'emission d'actions
02-07-2013 Contrat Liquidité S1 2013
25-06-2013 Notulen van de jaarlijkse algemene vergadering
25-06-2013 Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire
23-05-2013 Convocation AGE du 5 juin 2013
23-05-2013 Oproeping BAV van 5 juni 2013
23-05-2013 Procuration pour AGE du 5 juin 2013
23-05-2013 Volmacht voor BAV van 5 juni 2012